دکتر فرزانه فیضی ، استاد


ترمودینامیک

 

ایمیل:feyzi [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۲۷ (۹۸۲۱+) تلفن دانشکده: ۷۷۲۴۰۴۹۶ (۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکتراي مهندسی شيمی.، دانشگاه صنعتی شريف، سال اخذ ۱۳۷۵
کارشناسی ارشد: فوق ليسانس مهندسی شيمی ، دانشگاه صنعتی شريف ، سال اخذ ۱۳۶۶
کارشناسی: ليسانس مهندسی شيمی ، دانشگاه صنعتی شريف سال اخذ ۱۳۵۸

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

??
??
??

تجربیات

سوابق کاري و فعالیت های اجرایی

 • عضو هيات علمي، دانشکده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران، از سال ۱۳۶۶ تا کنون.
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شيمی ۱۳۸۲-۱۳۶۷
 • رئيس دانشکده مهندسی شيمی ۱۳۸۳-۱۳۸۱
 • مدير امور پژوهش دانشگاه ۱۳۸۴-۱۳۸۳
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شيمی ۱۳۸۷-۱۳۸۵
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه ۱۳۹۵-۱۳۹۳
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی ۱۳۹۵- ۱۳۹۳
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی ۱۳۹۸-۱۳۹۶

سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشي

 • نام همايش يا كنفرانس: نهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران ، محل برگزاري : دانشگاه علم و صنعت ايران، سال ۱۳۸۳
 • نام همايش يا كنفرانس: دبیر دومين کنفرانس تخصصی ترموديناميک ايران، : دانشگاه علم و صنعت ايران، سال ۱۳۸۸

شركت در اجلاس‌ها يا همايش‌هاي بين المللي

 • چهارمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه صنعتی شريف.
 • پنجمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه شيراز.
 • هفتمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه تهران.
 • هشتمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه فردوسی.
 • نهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه علم و صنعت ايران.
 • دهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 • اولين کنفرانس تخصصی ترموديناميک ايران دانشگاه اصفهان.
 • دوازدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه سهند.
 • ششمين کنگره مهندسی شيمی اروپا دانمارک.
 • دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • سیزدهمين کنگره ملی مهندسی شيمی ايران دانشگاه رازی.
 • هفتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران برگزار شده توسط انجمن مهندسی شیمی ایران در کیش.
 • چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران دانشگاه صنعتی شریف.
 • هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد.

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
– ترموديناميک يک دانشكده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
– ترموديناميک دو دانشكده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
– ترموديناميک پيشرفته دانشكده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
– ترموديناميک محلول های غير ايده آل دانشكده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
– ترموديناميک سيستم های خاص دانشكده مهندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
– شيمی صنعتي يک و دو دانشکده شيمی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی.
– کاربرد رياضيات در مهندسی شيمی ، دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه آزاد اسلامی.

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

keyboard_arrow_up